НОВОСТИ

Клучен збор:
Дата:
 
03.07.2015   Седница на Судски совет - 6.07.2015
                                                      СООПШТЕНИЕ Седницата ќе се одржи на ден 6.07.2015 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот:                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д За 200-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 6.07.2015 година, со почеток во 12,00 часот 1.  ...

18.06.2015   Оглас за избор на претседател на Основен суд Берово
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија (Службен весник на РМ бр.60/2006, 150/2010 и 100/2011), објавува                                                              О     Г     Л    А   С   - За избор на претседател на Основен суд Берово   Кандидатите за избор на претседател треба да...

11.06.2015   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 11.06.2015 год.
                                                                                                           СООПШТЕНИЕ       Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 199-та седница одржана на ден 11.06.2015 година одлучи за следното: 1.    Усвоен е: •    Записникот од 196-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од  26.05.2015 година; 2.    Оценета е работата на претседателите на судовите во Република Македонија за 2014 година...

09.06.2015   Седница на Судски совет - 11.06.2015
                                                      СООПШТЕНИЕ Седницата ќе се одржи на ден 11.06.2015 година (четврток) со почеток во 9,30 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот:                                                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д За 199-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 11.06.2015 година, со почеток во 9,30 часот 1.  ...

08.06.2015   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 08.06.2015 год.
                                                                                                           СООПШТЕНИЕ   Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 198-та седница одржана на ден 8.06.2015 година одлучи за следното: 1.    Постапeно е по поднесените барања за повторно оценување на работата на судиите за 2014 година. 2.    Одлука за утврдување престанок на судиска функција поради навршени 64 години на: Драгица Митрева – судија...

12345678910...