НОВОСТИ

Клучен збор:
Дата:
 
22.09.2016   Соопштение за 234-та седница за 22.09.2016 година
СООПШТЕНИЕ     Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 234-та седница одржана на ден 22.09.2016 година, одлучи за следното: 1.  Усвоен е: •    Записник од 233-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 14.09.2016 година. 2.  Одлука за предлагање на член на Комисијата за приемен испит на VI-та Генерација на кандидати...

21.09.2016   Соопштение за 234-та седница за 22.09.2016 година
СООПШТЕНИЕ Седницата ќе се одржи на ден 22.09.2016 година (четврток) со почеток во 10,00 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот: Д Н Е В Е Н    Р Е Д За 234-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 22.09.2016 година, со почеток во 10,00 часот 1.    Усвојување на:...

15.09.2016   Оглас за избор на претседатели и судија
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 и 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006, 150/2010,100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува О     Г     Л     А     С -  За избор на претседател на Апелациониот суд Штип; -  За избор на претседател на Основниот суд...

14.09.2016   Соопштение од 233-та седница од 14.09.2016 година
СООПШТЕНИЕ     Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 233-та седница одржана на ден 14.09.2016 година одлучи за следното: 1.    Усвоен е: •    Записник од 232-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 5.09.2016 година. 2.    Одлука со која за Вршител на должност – Претседател на Апелационен суд Штип се определува...

13.09.2016   Соопштение за 233-та седница за 14.09.2016 година
СООПШТЕНИЕ Седницата ќе се одржи на ден 14.09.2016 година (среда) со почеток во 11,30 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот: Д Н Е В Е Н    Р Е Д За 233-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 14.09.2016 година, со почеток во 11,30 часот 1.   Усвојување на:...

12345678910...