НОВОСТИ

Клучен збор:
Дата:
 
22.10.2014   Седница на Судски совет - 22.10.2014
СООПШТЕНИЕ Седницата ќе се одржи на ден 27.10.2014 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот:   Д Н Е В Е Н    Р Е Д   За 187-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 27.10.2014 година, со почеток во 12,00 часот   1.      Усвојување на: ·        ...

09.10.2014   Седница на Судски совет - 09.10.2014
СООПШТЕНИЕ   Седницата ќе се одржи на ден 9.10.2014 година (четврток) со почеток во 11,30 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот:   Д Н Е В Е Н    Р Е Д   За 186-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 9.10.2014 година, со почеток во 11,30 часот   1.      Постапување по...

09.10.2014   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 09.10.2014 год.
                                                            СООПШТЕНИЕ               Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 186-та седница одржана на ден 9.10.2014 година одлучи за следното:   1.      Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи по Известието на судијата на претходна постапка на Основниот суд Скопје 1 Скопје I КПП бр.749/14 од 8.10.2014 година донесе одлука за времено оддалечување...

03.10.2014   Седница на Судски совет - 03.10.2014
СООПШТЕНИЕ   Седницата ќе се одржи на ден 3.10.2014 година (петок) со почеток во 09,30 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот:   Д Н Е В Е Н    Р Е Д   За 185-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 3.10.2014 година, со почеток во 09,30 часот   1. Усвојување на: ·        ...

03.10.2014   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 03.10.2014 год.
                                                            СООПШТЕНИЕ               Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 185-та седница одржана на ден 3.10.2014 година одлучи за следното:   1. Усвојување на: ·         Записник од 184-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 5.09.2014 година;   2. Расправа по претставките и поплаките од граѓаните и правните лица за работата на судиите и...

12345678910...