НОВОСТИ

Клучен збор:
Дата:
 
23.02.2017   Соопштение
СООПШТЕНИЕ    На ден 21.02.2017 година, Зоран Караџовски - претседател на Судскиот совет на Република Македонија оствари средба амбасадорот на Република Франција Н.Е. Кристијан Тимоние. На средбата присуствуваа и Шемседин Јусуфи - Заменик претседател, Мери Дика Георгиевска, Мирјанка Гоцевска Стефановска, Беким Реџепи и Влатко Самарџиски – членови на Советот.    Претседателот на...

22.02.2017   Соопштение од 247-та седница од 22.02.2017 година
СООПШТЕНИЕ     Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 247-та седница одржана на ден 22.02.2017 година одлучи за следното: 1.Усвoен е : •    Записникот од 246-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 8.02.2017 година. 2.Разгледани се извештаите за работата на судовите во Република Македонија за четвртото тромесечие за 2016 година...

15.02.2017   Соопштение за 247-та седница за 22.02.2017 година
СООПШТЕНИЕ Седницата ќе се одржи на ден 22.02.2017 година (среда) со почеток во 10,30 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот: Д Н Е В Е Н    Р Е Д За 247-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 22.02.2017 година, со почеток во 10,30 часот 1.    Усвојување на:...

13.02.2017   Соопштение
СООПШТЕНИЕ     Во текот на 2016 година,  Судскиот совет на Република Македонија го воведе стандардот MKC EN ISO 9001:2015 - Системот за управување со квалитет - Барања.      Системот за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена во државната служба се засноваат на меѓународни или македонски стандарди со кои се востановуваат...

08.02.2017   Соопштение од 246-та седница од 8.02.2017 година
СООПШТЕНИЕ     Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 246-та седница одржана на ден 8.02.2017 година одлучи за следното: 1.    Усвoен е : •    Записникот од 245-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 1.02.2017 година. 2.    Констатиран е престанок на функција на судии-поротници во Основен суд Битола, по предлог на...

12345678910...