НОВОСТИ

Клучен збор:
Дата:
 
27.08.2014   Извршен избор на нов член на Судскиот совет на Република Македонија - 27.08.2014
СООПШТЕНИЕ   Извршен избор на нов член на Судскиот совет на Република Македонија           На местото на досегашниот член Крсте Сиваков на кој му престана мандатот поради исполнување на услови за старосна пензија, Судскиот совет на Република Македонија на ден 26.08.2014 година спроведе постапка за избор на нов член. Изборот се вршеше од редот на судиите...

26.08.2014   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 26.08.2014 год.
  СООПШТЕНИЕ                 Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 183-та седница одржана на ден 26.08.2014 година одлучи за следното:   1. Усвојување на Правилник за проверка на знаењето на практичната работа со компјутери на лицата кои се избираат за судии или судии-поротници.   2. Усвојување на Правилник за потребните видови на...

22.07.2014   Оглас за избор на претседатели во АС Скопје, ОС Виница и ОС Делчево
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија (Службен весник на РМ бр.60/2006 и 150/2010), објавува О     Г    Л     А    С За избор на претседател на Aпелационен суд Скопје; ...

10.07.2014   Седница на Судски совет - 15.07.2014
                                                                        СООПШТЕНИЕ Седницата ќе се одржи на ден 15.07.2014 година (вторник) со почеток во 09,30 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот:   Д Н Е В Е Н    Р Е Д   За 182-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 15.07.2014 година, со почеток во 09,30 часот     1...

04.07.2014   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 04.07.2014 год.
                                                            СООПШТЕНИЕ             Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 181-та седница одржана на ден 04.07.2014 година одлучи за следното:   1. Усвојување на: ·         Записник од 178-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 22.04.2014 година и продолженија на седницата од 23.04.2014, 24.04.2014, 25.04.2014, 05.05.2014, 25.06.2014 и 30.06.2014 година;   2. Одлука за...

12345678910...