НОВОСТИ

Клучен збор:
Дата:
 
26.05.2015   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 26.5.2015 год.
                                                                                                           СООПШТЕНИЕ   Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 196-та седница одржана на ден 26.05.2015 година одлучи за следното: 1.  Расправа по претставки и поплаки од граѓаните и правните лица за работата на судиите и судовите, поднесени до Судскиот совет на Република Македонија и тоа : Упп.бр.307/15, 378/15, 432/15; Упп.бр.400/15, 403/15, 415/15,...

22.05.2015   Соопштение
                                              СООПШТЕНИЕ Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија и Законот за Советот за утврдување на факти и и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија, објавени во (Службен весник на РМ бр.20 од 12 февруари 2015 година) отпочнаа со  примена на 20 мај...

22.05.2015   Соопштение за избор на претседател на Основниот суд Радовиш
                                                                                          СООПШТЕНИЕ   Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија (Службен весник на РМ бр.60/2006, 150/2010 и 100/2011), објавува                                                                                                                О     Г     Л     А     С     -    За избор на претседател на Основниот суд Радовиш Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат...

22.05.2015   Седница на Судски совет - 26.05.2015
  СООПШТЕНИЕ Седницата ќе се одржи на ден 26.05.2015 година (вторник) со почеток во 10,00 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот:                                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д За 196-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 26.05.2015 година,...

12.05.2015   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 12.5.2015 год.
                                                            СООПШТЕНИЕ   Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 195-та седница одржана на ден 12.05.2015 година одлучи за следното: 1.    Го усвои: •    Записник од 192-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од  17.04.2015 година; •    Записник од 194-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од  29.04.2015 година; 2.    Го усвои...

12345678910...