НОВОСТИ

Клучен збор:
Дата:
 
22.07.2014   Оглас за избор на претседатели во АС Скопје, ОС Виница и ОС Делчево
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија (Службен весник на РМ бр.60/2006 и 150/2010), објавува О     Г    Л     А    С За избор на претседател на Aпелационен суд Скопје; ...

15.07.2014   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 15.07.2014 год.
  СООПШТЕНИЕ     Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 182-та седница одржана на ден 15.07.2014 година одлучи за следното: 1. Одлука со која се утврдува престанок на судиска функција на судија на Основен суд Кичево. 2. Расправа по претставките и поплаките од граѓаните и правните лица за работата на судиите и судовите,...

10.07.2014   Седница на Судски совет - 15.07.2014
                                                                        СООПШТЕНИЕ Седницата ќе се одржи на ден 15.07.2014 година (вторник) со почеток во 09,30 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот:   Д Н Е В Е Н    Р Е Д   За 182-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 15.07.2014 година, со почеток во 09,30 часот     1...

04.07.2014   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 04.07.2014 год.
                                                            СООПШТЕНИЕ             Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 181-та седница одржана на ден 04.07.2014 година одлучи за следното:   1. Усвојување на: ·         Записник од 178-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 22.04.2014 година и продолженија на седницата од 23.04.2014, 24.04.2014, 25.04.2014, 05.05.2014, 25.06.2014 и 30.06.2014 година;   2. Одлука за...

02.07.2014   Одложување на 181-та седница на Судски совет
Ве известуваме дека 181-та седница на Судскиот совет на РМ закажана за 03.07.2014 година се одлага за 04.07.2014 година (петок) со почеток во 09:30 часот.

12345678910...