НОВОСТИ

Клучен збор:
Дата:
 
21.07.2015   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 21.07.2015 год.
                                                                                                           СООПШТЕНИЕ       Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 201-та седница одржана на ден 21.07.2015 година одлучи за следното: 1.    Одлука за усвојување на Акциски план за следење на состојбата на старите предмети со интервентни мерки за решавање на предметите кои се постари од 7 и од 10 години...

16.07.2015   Седница на Судски совет - 21.07.2015
                                                             СООПШТЕНИЕ   Седницата ќе се одржи на ден 21.07.2015 година (вторник) со почеток во 9,30 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот:                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д За 201-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 21.07.2015 година, со почеток во 9,30 часот 1.  ...

15.07.2015   Соопштение за спроведени избори за членови на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија - 15.07.2015
                                                                                                                                  СООПШТЕНИЕ        Комисијата за спроведување на избори при Судскиот совет на Република Македонија врз основа на решение објавено  во Службен весник на РМ,  на 10.07.2015 година го изврши изборот за членови на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија...

10.07.2015   Соопштение од претседателот на Судски совет на РМ - 10.07.2015
                                                                  СООПШТЕНИЕ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, БРАНКО УШКОВСКИ   Првиот избор на членови на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија согласно на член 52 став 1 од Законот го спроведува Судскиот совет на Република Македонија. За таа цел Судскиот совет...

10.07.2015   Извештај од спроведени избори за членови на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија - 10.07.2015
Комисијата за спроведување на избори  при Судски совет на Република Македонија  согласно член 52 став 1 во врска со член 25 од Законот за Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија ги сумираше резултатите од спроведеното гласање за избор за членови на...

12345678910...