НОВОСТИ

Клучен збор:
Дата:
 
09.09.2014   Одложенa седницата на Судски совет - 09.09.2014 година
Дополнително ќе биде објавен датумот, време и соопштение за одржувањето на Седницата која требаше да се одржи на ден 09.09.2014 година (вторник) во салата на Судскиот совет на Република Македонија.

05.09.2014   Соопштение од седница на Судски совет на РМ одржана на 05.09.2014 год.
                                                            СООПШТЕНИЕ               Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 184-та седница одржана на ден 05.09.2014 година одлучи за следното:     1. Усвоени се: ·         Записник од 181-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 04.07.2014 година; ·         Записник од 182-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 15.07.2014 година; ·         Записник од...

05.09.2014   Седница на Судски совет - 09.09.2014
СООПШТЕНИЕ   Седницата ќе се одржи на ден 09.09.2014 година (вторник) со почеток во 09,30 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот:   Д Н Е В Е Н    Р Е Д   За 185-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 09.09.2014 година, со почеток во 09,30 часот   1. Избор на...

03.09.2014   Седница на Судски совет - 05.09.2014
СООПШТЕНИЕ Седницата ќе се одржи на ден 05.09.2014 година (петок) со почеток во 10,00 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот:   Д Н Е В Е Н    Р Е Д   За 184-та седница на Судскиот совет на РМ за ден 05.09.2014 година, со почеток во 10,00 часот   1. Усвојување на: ·        ...

27.08.2014   Извршен избор на нов член на Судскиот совет на Република Македонија - 27.08.2014
СООПШТЕНИЕ   Извршен избор на нов член на Судскиот совет на Република Македонија           На местото на досегашниот член Крсте Сиваков на кој му престана мандатот поради исполнување на услови за старосна пензија, Судскиот совет на Република Македонија на ден 26.08.2014 година спроведе постапка за избор на нов член. Изборот се вршеше од редот на судиите...

12345678910...